Gebelik kontrolü ve takibi

 

Image result for implantasyon

 

Üremeye yardımcı tedavi yöntemi uygulamaları sonrasında oluşan embriyonun rahim duvarına tutunması – implantasyon, ovulasyondan 6-7 gün kadar sonra gerçekleşir ve bu durum gebelik olarak tanımlanır. Tutunma sonrasında embriyo rahim içi doku içerisine yerleşirken, besleneceği damarlara tutnmasından kaynaklanan az miktarda kanama olabilir. Bu kan çoğunlukla açık pembe-kahverengi arası renklerde olup tutunma kanaması olarak adlandırılır.

Image result for kanda gebelik testi

Embriyonun gelişimi sürecinde blastokist aşamasına doğru, çevreleyen hücrelerden giderek artan oranda Beta-hCG isimli bir hormon salgılanmaya başlar. Bu hormon salgısı implantasyon sürecinde ve devamında annenin kanına geçer ve ovulasyondan yaklaşık 10 gün sonra kanda tespit edilebilmeye başlar.Beta-hCG testi kanda gebelik testi olarak ta adlandırılır. İdrarda gebelik testi nde, yanlış negatif sonuç riskine karşı,  zamanlamasına dikkat edilmelidir. İdrar testlerin de tercihen adet gecikmesi zamanı beklenmelidir. Sağlıklı gebelik teşhisi ve gebelik süreci (normal gebelik, dış gebelik, düşük riski v.b.) ile ilgili en doğru yaklaşım kandan yapılan testlerdir.

Tüp bebek tedavilerinde yaygın tercih, kandan bakılan ilk gebelik testinin yumurta toplama gününden 14 gün sonra yapılmasıdır. Bu süre Beta-hCG seviyesinin yorumlanabilir düzeye ulaşması için ideal süredir. Hormon düzeyinin yeterli bulunmadığı durumlarda test 2 gün sonra tekrarlanır. Sonuçlar tüp bebek hekiminiz tarafından değerlendirilip gebelik süreci ile ilgili sizi bilgilendirecektir.

Gebeliğin normal olup olmadığı ancak 3 hafta kadar sonra yapılan ultrason incelemesinde gebelik kesesinin gözlenmesi ile tespit edilir. Bu değerlendirme de ayrıca olası bir dış gebelikte (embriyonun tüplere tutunması) tespit edilebilir. Tüp bebek tedavisinde elde edilen gebeliklerin %10-15’lik bir kısmı bu aşamada kaybedilmektedir. Bu durum biyokimyasal düşük ya da yalancı gebelik olarak tanımlanır. Gebelik kesesinin gözlenmesi halinde bu durum “klinik gebelik” olarak tanımlanır. Bu aşamadan 2 hafta kadar sonra artık kalp atışları ultrasonda izlenebilir seviyeye gelir. Bu değerlendirmede kese içerisinde embriyo ve dolayısıyla kalp atışı gözlenmemesi “unembriyonik gebelik” olarak tanımlanır. Diğer taraftan normal bir yapı gözlenmesine rağmen kalp atışı gözlenmeyebilir. Bu durumda “klinik abort – klinik düşük”, “missed abort” ya da “misscarriage” olarak tanımlanır. Gebeliklerin %5-10’luk kısmı da bu aşamada kaybedilir. Bu değerlendirmede kalp atışı gözlenmesi halinde artık gebelik “viable pregnancy-canlı gebelik” olarak tanımlanır. Genel olarak, ultrasonla tespit edilen bahsedilen durumlar dışındaki gebelik sürecinde kanamayla ortaya çıkan gebelik kayıpları ise “spontan abort-kendiliğinden düşük” olarak tanımlanır.

Bir gebeliğin sağlıklı bir gebelik olarak tanımlanabilmesi için en azından gebeliğin 12.haftasına (ilk trimester) kadar devam edebilmesi beklenir. Bu sürenin üzerinde sağlıklı olarak devam eden gebelikler bilimsel literatürde “ongoing pregnancy-devam eden gebelik” olarak tanımlanır ve tüp bebek tedavilerinde başarının gerçek göstergesi olarak kabul edilir. Bu nedenle infertilite problemi nedeniyle merkez arayışında olan çiftlerin özellikle bu oranı sorgulaması ve karşılaştırmalarını buna göre yapmaları yerinde olacaktır.

Image result for implantasyon

Özetle, tüp bebek tedavilerinde sadece gebelik elde edilmesi yeterli değildir. Gebelik sürecinin düzgün takibi ve olası problemlerin erken ve doğru tespiti ile gerekli müdahalelerin hızla yapılabilmesi için tüm sürecin alanında uzman ve tecrübeli hekimlerce yönetilmesi gerekmektedir.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
Google+
http://livtupbebekklinigi.com/gebelik-kontrolu-ve-takibi">