Dil:

Gebelik kontrolü ve takibi

Üremeye yardımcı tedavi yöntemi uygulamaları sonrasında oluşan embriyonun rahim duvarına (endometrium) tutunması (implantasyon) ovulasyondan 6-7 gün kadar sonra gerçekleşir ve bu durum Gebelik olarak tanımlanır. Tutunmanın gerçekleşebilmesi için blastokist aşamasındaki embriyonun etrafını çevreleyen zona pellucida tabakasını yırtarak dışarı çıkması ve endometrium ile hücresel temas kurması gerekmektedir. Tutunma sonrasında embriyo bir parazit gibi endometrium dokusunda bir oyuk oluşturarak içerisine yerleşir. Bu süreçte o bölgedeki hücrelere ve damarlara verdiği hasar nedeniyle az miktarda kanama olabilir. Bu kan çoğunlukla açık pembe-kahverengi arası renklerde olur. Embriyonun rahime implantasyonu gebelik sürecinin belki de en şaşırtıcı bölümüdür. Normalde annenin bağışıklık sisteminin yabancı bir organizma olan embriyoya karşı alarma geçmesi ve saldırması gerekir. Fakat normal bir gebelikte, sadece embriyoya özgü olarak bağışıklık reaksiyonu oluşmaz ve embriyo rahim dokusu içerisine yerleşerek gelişimine devam eder. Bu mekanizma bazı kadınlarda, hatta daha önce gebeliği olan kadınların yeni denemelerinde düzgün işlemeyebilir ve immünolojik infertilite olarak tanımlanan durum ortaya çıkar. Bu konunun ayrıntısı için “Tedavi Yöntemleri” başlığını inceleyebilirsiniz.

Embriyonun gelişimi sürecinde blastokist aşamasına doğru, çevreleyen hücrelerden giderek artan oranda Beta-hCG isimli bir hormon salgılanmaya başlar. Bu hormon salgısı implantasyon sürecinde ve devamında annenin kanına geçer ve ovulasyondan yaklaşık 10 gün sonra kanda tespit edilebilmeye başlar. Kandan bakılan gebelik testi bu amaçla yapılır ve bu nedenle Beta-hCG testi olarakta adlandırılır. Kanda artan hormon miktarı bir süre sonra idrarda da tespit edilebilmeye başlar fakat bu durum kanda belirmesinden 1 hafta kadar sonra gerçekleşir. İdrar testi de bu amaçla yapılır fakat bu testin kullanılması halinde, yanlış bir negatif sonuç riskine karşı,  zamanlamasına dikkat edilmelidir. İdrar testlerin de tercihen adet gecikmesi zamanı beklenmelidir. İdrar testi kan testinin güvenilirliğine ulaşamaz ve Beta-hCG seviyesi ile ilgili bilgi vermez. Dolayısıyla hormon seviyesinin önemli olduğu dış gebelik, düşük riski ve mol gebelik gibi durumların tespitinde yetersizdir. Bu nedenle tüp bebek tedavilerinde her zaman kan testi tercih edilir.

Tüp bebek tedavilerinde yaygın tercih, kandan bakılan ilk gebelik testinin ovulasyon gününden 14 gün sonra yapılmasıdır. Bu süre Beta-hCG seviyesinin yorumlanabilir düzeye ulaşması için ideal süredir. Ayrıca gebe olmayan kadınlarda hipofiz bezinden de salgılanabilen Beta-hCG nedeniyle düşük seviyede (10 UI/ml) yanlış bir pozitif sonuç saptanabilir. Aceleyle erken test yaptırmak bu nedenle anlamsızdır. Pozitif sonuç alınması halinde 2 gün sonra test tekrarlanır. Bu sürede hormon seviyesinin yaklaşık 2 katına çıkması beklenir. Seviyede yetersiz artış ya da düşme gözlenmesi düşük ihtimalini, bu duruma eşlik eden ağrılarda dış gebelik riskini düşündürmektedir. Bu durumda test 2 gün sonra tekrar yapılmalıdır.

Uygun zamanlamada yapılan kandan gebelik testinin pozitif çıkması biyokimyasal gebelik olarak adlandırılır ve gebeliğin kesin bir göstergesidir. Fakat bu gebeliğin normal olup olmadığı ancak 3 hafta kadar sonra yapılan ultrason incelemesinde gebelik kesesinin gözlenmesi ile tespit edilir. Bu değerlendirme de ayrıca olası bir dış gebelikte (embriyonun tüplere tutunması) tespit edilebilir. Tüp bebek tedavisinde elde edilen gebeliklerin %10-15’lik bir kısmı bu aşamada kaybedilmektedir. Bu durum biyokimyasal düşük ya da yalancı gebelik olarak tanımlanır. Gebelik kesesinin gözlenmesi halinde bu durum “klinik gebelik” olarak tanımlanır. Bu değerlendirmede embriyo iç hücre kitlesinin gelişmeyip çevreleyen trofektoderm hücrelerinini kontrolsüz gelişimi sonucu ortaya çıkan “mol gebelik” ya da “üzüm gebeliği” olarak bilinen anormal gebeliğin tanısı da koyulabilir. Bu aşamadan 2 hafta kadar sonra artık kalp atışları ultrasonda izlenebilir seviyeye gelir. Bu değerlendirmede kese içerisinde embriyo ve dolayısıyla kalp atışı gözlenmemesi “unembriyonik gebelik” olarak tanımlanır. Diğer taraftan normal bir yapı gözlenmesine rağmen kalp atışı gözlenmeyebilir. Bu durumda “klinik abort”, “missed abort” ya da “misscarriage” olarak tanımlanır. Gebeliklerin %5-10’luk kısmı da bu aşamada kaybedilir. Bu değerlendirmede kalp atışı gözlenmesi halinde artık gebelik “viable pregnancy-canlı gebelik” olarak tanımlanır. Genel olarak, ultrasonla tespit edilen bahsedilen durumlar dışındaki gebelik sürecinde kanamayla ortaya çıkan gebelik kayıpları ise “spontan abort-kendiliğinden düşük” olarak tanımlanır.

Bir gebeliğin sağlıklı bir gebelik olarak tanımlanabilmesi için en azından gebeliğin 12.haftasına (ilk trimester) kadar devam edebilmesi beklenir. Bu sürenin üzerinde sağlıklı olarak devam eden gebelikler bilimsel literatürde “ongoing pregnancy-devam eden gebelik” olarak tanımlanır ve tüp bebek tedavilerinde başarının gerçek göstergesi olarak kabul edilir. Bu nedenle infertilite problemi nedeniyle merkez arayışında olan çiftlerin özellikle bu oranı sorgulaması ve karşılaştırmalarını buna göre yapmaları yerinde olacaktır.

Özetle, tüp bebek tedavilerinde sadece gebelik elde edilmesi yeterli değildir. Gebelik sürecinin düzgün takibi ve olası problemlerin erken ve doğru tespiti ile gerekli müdahalelerin hızla yapılabilmesi için tüm sürecin alanında uzman ve tecrübeli hekimlerce yönetilmesi büyük önem arz etmektedir.